En ny fri­tids­bank har öpp­nat i En­kö­ping

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Se­dan ett och ett halvt år till­ba­ka finns ”Fri­tids­ban­ken” i Örsunds­bro. Ett sam­ar­be­te mel­lan En­kö­pings kom­mun och Örsunds­bro IF. Ett kon­cept som gör det möj­ligt för all­män­he­ten att lå­na sport­ut­rust­ning, helt gra­tis, un­der en två­vec­kors­pe­ri­od.

I tors­dags in­vig­des En­kö­pings and­ra fri­tids­bank. På Väs­ter­le­den. Fri­tids­ban­ken är ett sam­ar­be­te mel­lan En­kö­pings kom­mun och rug­by­klub­ben. Av­ta­let är på två år.

Den nya fri­tids­ban­ken kom­mer ha öp­pet två var­dags­kväl­lar och en helg­dag i veckan.

LÅ­NA SKRIDSKOR. Ny fri­tids­bank öpp­nar i En­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.