Bråk i cent­rum led­de till dub­bel miss­han­dels­an­mä­lan

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

Miss­han­del. Ex­akt hur brå­ket på Kyr­ko­ga­tan/Käll­ga­tan star­ta­de och vad som hän­de får den fort­sat­ta ut­red­ning­en vi­sa, men en man i 50-års­ål­dern och två kvin­nor i 45-50-års­ål­dern är in­blan­da­de. Man­nen har an­mält en av kvin­nor­na för miss­han­del och en av kvin­nor­na har an­mält man­nen för miss­han­del. och kon­trol­le­ra­des av po­lis un­der nat­ten till sön­dag. Snabb­testet var po­si­tivt och kvin­nan är miss­tänkt för nar­ko­ti­kabrott, bruk av ko­ka­in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.