Dot­tern tog tag i rat­ten – ”vi ska dö”

En mor och en dot­ter, från söd­ra Sve­ri­ge, var un­der sön­dags­ef­ter­mid­da­gen på gen­om­re­sa ge­nom En­kö­ping. På E18, i höjd med Hum­mels­ta, hän­de det mar­dröms­li­ka.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

Dot­tern, som satt på pas­sa­ge­rar­si­dan, tog tag i rat­ten. Hon sa se­dan ”vi ska dö”. Och se­dan ryck­te hon till i rat­ten så att per­son­bi­len fick sladd, och åk­te av vägen.

Po­lis till­kal­la­des till plat­sen. Ef­ter för­hör vi­sa­de det sig att dot­tern ut­satt sin mam­ma för grov fridskränk­ning vid upp­re­pa­de till­fäl­len, ge­nom hot och miss­han­del. Dot­tern som är i 20-års­ål­dern var nar­ko­tikapå­ver­kad un­der hand­ling­en. Dot­tern an­hölls se­na­re av po­lis miss­tänkt för mord­för­sök och grov fridskränk­ning.

Bå­de mo­dern och dot­tern över­lev­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.