Jag har flyt­tat ut på sof­fan i jakt på sömn

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping -

GLAD. Li­te trött. Men väl­digt glad.

F öl­jetång­en, ”Fred­riks natt­livspus­sel” ång­ar på. I mån­dags flyt­ta­de jag ut på sof­fan i hopp om att få en hel natts sömn. Tji fick jag. Flyt­ten sam­man­föll med årets hit­tills kraf­ti­gas­te snö­fall.

Snörö­jar­na i mitt bo­stads­om­rå­de mo­bi­li­se­ra­de fli­tigt. Ett tag lät det som om mo­ped­bu­ren ung­dom höll ett års­mö­te ut­an­för hus­knu­ten. Det var det na­tur­ligt­vis in­te. Det var snörö­jan­de hjäl­tar. Men lik­för­be­nat sum­pa­de det natt­söm­nen när, i al­la fall vad det lät som, 22 fyr­hju­ling­ar bur­na­de runt på in­ner­går­den.

Men jäklar i mig vad bra plo­gat det var när jag skul­le knal­la till job­bet på tis­dags­mor­go­nen. All­tid nå­got.

Nu när den si­bi­ris­ka ky­lan har kopp­lat grep­pet om lan­det så är det sä­kert många som läng­tar bort, till var­ma­re bredd­gra­der. Och för den som re­dan har re­san bo­kad gör bäst i att slå ett öga i pas­set. Vän­te­ti­den för att gö­ra ett pass i En­kö­ping just nu är låååång... Det och en mas­sa an­nat kan du lä­sa om i veckans Ena-Hå­bo Tid­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.