Har du nå­gon fö­re­bild?

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping -

Ma­ria Gran­berg, 47, En­kö­ping:

– Mi­na för­äld­rar är fö­re­bil­der. De är bra per­so­ner som jag har lärt mig myc­ket av.

Ju­nie Ar­nell, 13, Kungs­äng­en:

– Hand­bolls­spe­la­ren Isa­bel­le Gulldén. Jag spe­lar själv så hon är en stor in­spi­ra­tion. Hon gör snyg­ga av­slut och är duk­tig på för­svar.

Lars An­ders­son, 51 En­kö­ping:

– Jag har egent­li­gen fle­ra. I det and­li­ga, Ter­ry Evans, det märks att han vet vad han ta­lar om.

May­kel Bir­ha­ne, 31, Kungs­äng­en:

– Eck­hart Tol­le, en spi­ri­tu­ell lä­ra­re. Han för­kla­rar vid­den med att le­va i nu­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.