Re­in­holds­son till­ba­ka i En­kö­pings­po­li­ti­ken

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Un­der Krist­de­mo­kra­ter­na i En­kö­pings års­mö­te för­ra vec­kan val­des He­ik­ki Ti­i­ti­nen till ny ord­fö­ran­de för 2018.

Un­der års­mö­tet fast­ställ­des även val­se­deln för Krist­de­mo­kra­ter­na i En­kö­ping.

Topp­nam­net på KD:s val­se­del i En­kö­ping in­för kom­mun­va­let blir Bo Re­in­holds­son, som där­med åter­vän­der till kom­mun­po­li­ti­ken i En­kö­ping. Andra­nam­net är Hen­rik Lind­berg och tred­je­nam­net är Kristi­na Eriks­son.

FO­TO: AR­KIV

KD. Bo Re­in­holds­son top­par KD:s val­se­del in­för kom­mun­va­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.