Ren­gör di­na trä­golv på bäs­ta sätt

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hemma -

Om du inte vår­stä­dat än är det än­nu inte för sent att med hjälp av de här tip­sen ge di­na trä­golv en rik­tigt lyx­ig be­hand­ling. Oli­ka golv krä­ver oli­ka till­vä­ga­gångs­sätt och för att di­na trä­golv ska hål­la sig vack­ra un­der lång tid fram­ö­ver är det bra om ren­gö­ring­en görs skon­samt och rätt.

Damm­su­ga el­ler torr­mop­pa gol­vet för att få bort even­tu­ellt damm och grus. Gör det­ta så of­ta det går, då gol­ven slits var­je gång de ren­görs med pro­duk­ter.

För skon­sam ren­gö­ring, an­vänd en pH-neu­tral clea­ner av­sedd för trä­golv – det be­va­rar fi­nish och lys­ter.

Var för­sik­tig med för myc­ket väts­ka på di­na trä­golv då det i läng­den kan ge trå­ki­ga små­spric­kor och sli­tage. An­vänd en spray­pro­dukt och gå över gol­vet i sek­tio­ner.

An­vänd en micro­fi­ber­duk när du mop­par, då de tra­di­tio­nel­la har en för­må­ga att läm­na kvar för myc­ket vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.