Fle­ra bi­lo­lyc­kor i om­rå­det un­der fre­da­gens snö­fall

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

ULLUNDAVÄGEN/ VÄSTERLEDEN Sön­dag 4 mars Olov­lig kör­ning/vårds­lös­het i tra­fik. En bil kör­de in i ett träd ti­digt på sön­dags­mor­go­nen. Fö­ra­re var en kil­le i 16-års­ål­dern. Även hans pas­sa­ge­ra­re var unga och över­läm­na­des ef­ter olyc­kan av po­li­sen till vård­nads­ha­va­re. VÄST­RA RINGGATAN, EN­KÖ­PING Sön­dag 4 mars Nar­ko­ti­kabrott. En man född 1989 som pro­me­ne­ra­de på Väst­ra Ringgatan i cen­tra­la En­kö­ping kon­trol­le­ra­des av po­lis. Mannen tes­ta­de po­si­tivt för nar­ko­ti­ka. CEN­TRA­LA EN­KÖ­PING Lör­dag 3 mars Stöld. Äga­ren till en bil par­ke­rad i cen­tra­la de­lar­na av En­kö­ping tving­a­des kon­sta­te­ra att nå­gon stu­lit ex­tralju­sen från hans per­son­bil. CEN­TRA­LA EN­KÖ­PING Lör­dag 3 mars Miss­han­del. En man i 20-års­ål­dern miss­hand­la­des ge­nom slag i an­sik­tet i cen­tra­la En­kö­ping i natt. En jämn­å­rig man är miss­tänkt för miss­han­deln. ÖRSUNDSBRO Fre­dag 2 mars

Sing­e­lo­lyc­ka. En bil med släp som fär­da­des på riks­väg 55 ham­na­de på ta­ket i när­he­ten av Örsun­da­ån i Örsundsbro. Inga per­so­ner ska­da­des. Vägen stäng­des av i rikt­ning mot En­kö­ping, men tra­fi­ken flöt ge­nom sam­häl­let i stäl­let. ÖRSUNDSBRO Fre­dag 2 mars Tra­fi­ko­lyc­ka, kol­li­sion. Fy­ra per­so­ner ska­da­des, två vux­na och två barn, när två bi­lar kol­li­de­ra­de vid öst­ra in­far­ten till Örsundsbro på 55:an. Vägen spär­ra­des av i bå­da rikt­ning­ar un­der rädd­nings- och bärg­nings­ar­be­tet. EKOLSKROG, E18 Fre­dag 2 mars Tra­fi­ko­lyc­ka. En per­son­bil kör­de in i en fram­för­va­ran­de last­bil på mo­tor­vä­gen i rikt­ning mot En­kö­ping. Inga per­so­ner ska­da­des, men vägen stäng­des av och fick tra­fik­stock­ning­ar till följd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.