Jag är en av de 72 nöj­da pro­cen­ten

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping - FRED­RIK GUSTAFS­SON Ny­hets­chef Pra­ta med mig! fred­rik.gustafs­son@ di­rekt­press.se

Ma­jo­ri­te­ten av En­kö­pings­bor­na gil­lar En­kö­ping. En­ligt en ny un­der­sök­ning som gjor­des vin­tern 2017 upp­ger 72 pro­cent av Enköpings in­vå­na­re att de är nöj­da med att bo i kom­mu­nen. Ja, jag är en av dem.

Men li­te dep­pigt tyc­ker jag än­då att det är att den störs­ta för­de­len med att bo i En­kö­ping, en­ligt de till­frå­ga­de i un­der­sök­ning­en, är att det är så lätt att åka här­i­från. Du kan lä­sa mer om un­der­sök­ning­en läng­re fram i tid­ning­en.

Där hit­tar du ock­så en av bak­si­dor­na med att En­kö­ping väx­er, och när­he­ten till Stock­holm – Drog­han­deln. An­vän­dan­det av tyng­re dro­ger sjun­ker allt läng­re ner i åld­rar­na. Och det finns gott om pre­pa­ra­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.