An­ta­let sex­u­al­brottsan­mäl­ning­ar ökar

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hotfullt. -

I vec­kan släpp­te Brotts­före­byg­gan­de rå­det, Brå, den sam­man­lag­da sta­tisti­ken över an­mäl­da brott 2017. Sta­tisti­ken vi­sar bland an­nat att fler sex­u­al­brott an­mäl­des för­ra året i En­kö­ping jäm­fört med året in­nan.

En­ligt Brås sta­tistik an­mäl­des 94 fall av sex­u­al­brott 2017. 2016 gjor­des 60 po­li­san­mäl­ning­ar i En­kö­ping gäl­lan­de sex­u­al­brott.

VISS­TE DU ATT… Skol­va­let till hös­ten är av­slu­tat? To­talt skol­pla­ce­ra­des 610 barn in­för hös­tens ter­mins­star­ter.

FO­TO: MOSTPHOTOS

AN­MÄ­LAN. 94 po­li­san­mäl­ning­ar gäl­lan­de sex­u­al­brott gjor­des i En­kö­pings för­ra året. Det är 34 fler än året in­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.