Lands­ber­ga gård sat­sar nytt

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

fLands­ber­ga Gård har va­rit i bruk i fy­ra ge­ne­ra­tio­ner. I 130 år. I dag sköts verk­sam­he­ten av brö­der­na Per och Jo­a­kim San­dqvist. fSe­dan 2010 har ägg­pro­duk­tio­nen på går­den va­rit na­vet i verk­sam­he­ten. fI ju­ni i år slår Lands­ber­ga gård upp por­tar­na till de­ras nya sats­ning. En gårds­bu­tik med café, och för­sälj­ning av lo­kal­pro­du­ce­ra­de pro­duk­ter. Från går­dens eg­na ägg, till bak­hant­verk och me­je­ri­er från Upp­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.