Tyc­ker till. Kom­men­te­rat på so­ci­a­la me­di­er om bä­vern i En­kö­pingsån.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hotfullt. -

”Vad har folk för rätt att ho­ta och kall­la folk mör­da­re är väl en re­le­van­ta­re frå­ga? En bä­ver är ett ska­de­djur och En­kö­ping är var­ken den förs­ta el­ler sista kom­mu­nen som tar bort dem. Var fanns al­la pro­tes­ter och upp­rop när det sprang råt­tor vid re­se­cent­rum? Då vil­le al­la ha bort dem istäl­let.”

”Bä­vern har va­rit här i många år. Tror de va 2008 jag såg den förs­ta gång­en. Så myc­ket ska­da kan den/ dem in­te gö­ra. Låt den få le­va!”

Låt den stac­karn va­ra ifred.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.