Bak­grund

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköpingsprofilen -

f Född: 1973 i Stock­holm. f För­äld­rar: Pap­pa från Mon­te­negro, mam­ma från Bo­den/Ha­pa­ran­da som dog ti­digt. f Kar­riär:

f 1992: Blev hjälp­re­da på Upp­lands Mo­tor i Märs­ta. Sål­de sin förs­ta bil. f 1993: Hand­ploc­ka­des av Kurt He­lin till He­lins Bil i Båls­ta. Job­ba­de där sju år. f 2000: Till Bi­lia vid Ha­ga nor­ra. Blev för­sälj­nings­chef där. f 2002 c:a: Bygg­de upp be­gag­nat-bil­hall från grun­den. f 2004: Till En­kö­ping och Bra Bil (då på Dr Wes­terlunds ga­ta, nu vid E18 in­vid McDo­nald’s). Även chef för Bra Bil i Båls­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.