En hes krå­ka har ing­en plats hos Återsken

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping - BENGT JO­HANS­SON Chefre­dak­tör Pra­ta med mig! bengt.jo­hans­son@di­rekt­press.se

F y, vil­ken för­kyl­ning. I snart två vec­kor har jag lå­tit som en hes krå­ka.

De snäl­la sä­ger att jag har en röst som skul­le pas­sa en ame­ri­kansk väs­tern­stjär­na – om sånt finns fort­fa­ran­de.

Så ty­värr får jag vän­ta med att va­ra gästar­tist hos Återsken ... sor­ry, skäm­ta­de ba­ra, det finns ing­en, ga­ran­te­rat ing­en, som är så långt från att få va­ra med där som jag.

Fast jag har i al­la fall häl­sat på hos dem in­för Elton John-sho­wen. Jag har häl­sat på hos Pe­ter Borg ock­så. Och ibland är li­vet rätt­vist, känns det som. Han var en helt van­lig grabb som in­te tyck­te så myc­ket om sko­lan, men som ha­de en dröm och sat­sa­de hel­hjär­tat på den.

40 år se­na­re kun­de han läm­na ifrån sig ett Ica Maxi med om­sätt­ning på över 150 mil­jo­ner kro­nor till si­na sö­ner. Nu kan han nju­ta li­vets go­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.