Plan B

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Det är sjuk­doms­ti­der. In­te hel­ler Återsken har kla­rat sig från för­kylnng­ar och an­nat. Sång­a­re gör all­tid vad de kan för att med­ver­ka, men ibland ba­ra går det in­te. – Men vi har re­serv­pla­ner, till någ­ra lå­tar har vi en ”un­der­study” på so­lo­de­len, nå­gon som kan hop­pa in om or­di­na­rie so­list blir sjuk, och i någ­ra num­mer är det fle­ra so­lis­ter där nå­gon kan ta över i fall en in­te skul­le kun­na sjunga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.