För­sko­la eva­ku­e­ra­des ef­ter vat­tenläc­ka

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

De cir­ka 40 barn, samt per­so­nal, som går på Pet­terlunds för­sko­la kom­mer har i veckan fått de­la upp sig på på två and­ra för­sko­lor i Enköping: en av­del­ning på Kå­san/Åkers­bergs för­sko­la och en av­del­ning på Sva­lan/Kraf­tens för­sko­la.

Det med an­led­ning av att för­sko­lan nat­ten till fre­da­gen för­ra veckan drab­ba­des av en vat­ten­ska­da.

Läc­kan var om­fat­tan­de och be­rod­de på en slang som sprung­it läck i ett sköt­rum un­der nat­ten. Det är än­nu oklart hur länge sko­lan be­hö­ver va­ra eva­ku­e­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.