Myc­ket un­der­håll­ning i En­kö­ping un­der vå­ren

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej -

Oj, så myc­ket ro­ligt det finns att se i En­kö­ping.

För­ra vec­kan var vi på Återsken och den här vec­kan be­rät­tar vi om Stre­et Fe­et och de­ras tolv fö­re­ställ­ning­ar med över 700 unga dan­sa­re. (Apro­på dan­sa­re, läs gär­na om Matilda To­re­sä­ter, ba­lett­dan­sös som blev lands­lags­spe­la­re i rug­by, se sid 12).

Och re­dan på mån­dag och ons­dag blir det mu­si­kal på Jo­ar Blå, Kul­tur­sko­lan ger ”Uri­ne­town”.

Un­der vec­kan har det ock­så fi­rats 1 maj. Rö­da fa­nor va­ja­de, In­ter­na­tio­na­len sjöngs på Skol­par­kens scen, men Väns­tern vil­le in­te va­ra med i So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas tåg i år.

För­res­ten, det är hög tid att sö­ka vi­ka­ri­ats­tjäns­ter för som­ma­ren och hös­ten hos oss. Är du in­tres­se­rad, el­ler vet nå­gon som är det? Nå­gon som har to­tal­koll på En­kö­ping och är duk­tig skri­bent. Hör av dig till oss, men det är bråt­tom. Vän­ta in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.