Vad ska du gö­ra i som­mar?

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej -

Bill Sjölund, 56, Salt­sjö-Boo:

– Jag ska bland an­nat va­ra i Små­land i två vec­kor med fa­mil­jen.

Olof Vin­ter­skog, 65, Stock­holm:

– Jag ska va­ra på land­stäl­let i Rosla­gen he­la som­ma­ren.

Li­na He­zam, 21, Dan­de­ryd:

– Jag har inga fär­di­ga pla­ner hit­tills, men jag har två vec­kors se­mes­ter så jag kanske re­ser. I så fall blir det till Bul­ga­ri­en.

De­bo­ra Na­ros, 21, Bro:

Jag har in­te pla­ne­rat än, men jag re­ser kanske i Sve­ri­ge. Den 4 ju­ni ska jag på en två­da­garskryss­ning till Tal­linn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.