Ros­tig ver­nis­sage i Sal­nec­ke

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Konst­närspa­ret Yvon­ne Ols­son och Leif Malm stäl­ler ut sin konst på Sal­nec­ke Slottscafé un­der he­la maj må­nad.

Pa­ret, som träf­fa­des på lop­pis på äld­re dar gil­lar rost, tagg­tråd och gam­la brä­dor. Från ett gam­malt 1800-tals­dräng­hus tar de ma­te­ri­al som de ska­par tav­lor av.

De­ras konst finns även på Bro­by Gård och Ca­fe Samt i En­kö­ping. De ock­så med på Vår Konst där de sål­de 18 av de 23 tav­lor som var till sa­lu.

STI­PEN­DI­A­TER. Bak­re ra­den: Ka­rin Ju­to, Jes­si­ca An­ders­son, Isa­bel­la Lan­zén, Ir­ma Eriks­son, Jon­na Åkersén, Per­nil­la Strand­berg, Eli­na Kres, San­na Ol­for­ser, An­na Al­ve­mark, Mar­ti­na Ha­gerlind. Främ­re ra­den: Elin Di­a­by, Em­ma Val­lén, Jo­runn Ka­rin Ste­i­ner,...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.