Sti­pen­di­er till stu­de­ran­de kvin­nor

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Hyc­ker­ströms­ka stif­tel­sen har de­lat ut si­na år­li­ga sti­pen­di­er till stu­de­ran­de En­kö­pings­kvin­nor. 21 sti­pen­di­a­ter fick de­la på 175 000 kro­nor.

Många stu­di­e­in­rikt­ning­ar och yr­kes­val går att hit­ta bland årets sti­pen­di­a­ter. Många av de unga kvin­nor­na sik­tar på vår­den och sko­lan där sjuk­skö­ters­ka och lä­ra­re märks bland yr­ke­na. Men ock­så bli­van­de ma­rin­bi­o­lo­ger, ve­te­ri­nä­rer och träd­gårds­mäs­ta­re finns re­pre­sen­te­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.