Brotts­plats: bil, buss, båt

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

STO­RA TOR­GET Tis­dag 1 maj Kloc­kan 04.40

Nar­ko­ti­kabrott. En buss­chauf­för bad om po­lisas­si­stans då en pas­sa­ge­ra­re in­te kun­de väc­kas vid slut­sta­tio­nen. Pas­sa­ge­ra­ren, en man i 40-års­ål­dern från Väs­terås, var nar­ko­tikapå­ver­kad en­ligt snabb­testet, men för på­ver­kad för att för­hör skul­le kun­na hål­las.

LITSLENA Mån­dag 30 april Kloc­kan 23.55

Olov­lig kör­ning. Vid en tra­fik­kon­troll på riks­väg 55 stop­pa­des en 25-årig bil­fö­ra­re. Han sa sig ha fått till­ba­ka sitt ti­di­ga­re åter­kal­la­de kör­kort, men det stäm­de in­te. han är nu miss­tänkt för grov olov­lig kör­ning.

FJÄRDHUNDRA Mån­dag 30 april Kloc­kan 00.30

Våld mot tjäns­te­man. Två män som åkt buss från En­kö­ping ham­na­de i dis­pyt med buss­chauf­fö­ren då de skul­le kli­va av i Fjärdhundra. Den yng­re av män­nen gick till at­tack med en flas­ka och slog chauf­fö­ren på ar­mar och i hu­vu­det. Där­ef­ter flyd­de de bå­da.

SMÅBÅTSHAMNEN Sön­dag-tis­dag

Ska­de­gö­rel­se. En båt­ä­ga­re möt­tes av en syn­ner­li­gen otrev­lig syn i sin båt. Nå­gon tyck­tes ha so­vit över där och då blo­dat ner bå­ten, dra­git dit le­ra och spytt på bå­ten. Huruvi­da nå­got stu­lits är in­te fast­ställt.

BADVÄGEN, SÖD­RA TRÖGD Fre­dag-tis­dag

Stöld av båt­mo­tor. En ut­om­bordsmo­tor, 60-häs­tars Ya­ma­ha, har stu­lits från en båt som stod på en tomt. Tju­var­na har ka­pat lås och kab­lar för att kun­na få med sig båt­mo­torn.

ERIKSGATAN Lör­dag 28 april Kloc­kan 23:57

Drog­brott. När nå­gon miss­tänks för brott ef­ter att en bil stop­pats är det in­te all­tid fö­ra­ren. Det kan va­ra en pas­sa­ge­ra­re ock­så. Som när po­lis stop­pa­de en bil på Eriksgatan i En­kö­ping strax in­nan lör­da­gen skul­le över­gå i sön­dag. Fö­ra­ren var ren, men en En­kö­pings­bo i 20-års­ål­dern som var pas­sa­ge­ra­re blev miss­tänkt för nar­ko­ti­kabrott och hans snabb­test var po­si­tivt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.