Nya Mi­ni får bak­ljusly­san­de Uni­on Jack

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Motor -

När Mi­ni upp­da­te­ras får den möns­ter av den brit­tis­ka flag­gan i bak­lyk­tor­na. Bi­len har ock­så fått ett om­de­sig­nat em­blem och ny multi­funk­tions­ratt. Ben­sin­mo­to­rer­na har setts över och ut­släpp samt för­bruk­ning har kun­nat sän­kas med fem pro­cent. Pri­ser­na star­tar på 192 100 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.