Stu­len bil svår få åter

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

En bil­fir­ma i Enköping har bli­vit av med en bil. En man från Sol­len­tu­na i 35-års­ål­dern var där i slu­tet av april och var in­tres­se­rad av en bil som kos­ta­de 68.000 kro­nor. Man­nen be­ta­la­de och vi­sa­de att över­fö­ring­en gjorts från ban­ken. Av­ta­let skrevs, men någ­ra peng­ar fick bil­fir­man ald­rig.

När be­drä­ge­ri­et an­mäl­des var bi­len re­dan såld till en bil­fir­ma i söd­ra Stor-Stock­holm. Han ha­de bytt bi­len mot en bil­li­ga­re bil och fått mel­lan­skill­na­den i peng­ar. Bedrä­ge­ri­ro­teln ut­re­der nu vil­ket av bil­fö­re­ta­gen som har mest rätt till bi­len.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BE­DRÄ­GE­RI. En bil­fir­ma i Enköping har bli­vit av med en bil. Frå­gan är om de kan få till­ba­ka den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.