Äld­re man av­led i sam­band med tra­fi­ko­lyc­ka

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

SALATULLEN

Mån­dag 7 maj Kloc­kan 03.34

Dro­gratt­fyl­le­ri. En bil­fö­ra­re född 1990, ej En­kö­pings­bo, fick läm­na ifrån sig sitt kör­kort se­dan han blåst po­si­tivt i snabb­testet för dro­ger se­dan hans bil stop­pats av po­lis vid Cir­c­le K-mac­ken.

HÄRBÄRGET

Mån­dag 7 maj Kloc­kan 19.10

Ola­ga hot. En vo­lon­tär vid RIA Härbärget i Enköping ut­sat­tes för ola­ga hot un­der mån­dags­kväl­len. Den miss­tänk­te är en per­son i 40-års­ål­dern.

E18 EKOLSUND

Sön­dag 6 maj Kloc­kan 15.40

Ratt­fyl­le­ri. En man i 30-års­ål­dern från Enköping fick läm­na ifrån sig bil­nyck­lar­na se­dan bi­len han kört stop­pats av po­lis och snabb­testet vi­sat att han kört bil un­der på­ver­kan av nar­ko­ti­ka. Han är även miss­tänkt för in­ne­hav av nar­ko­ti­ka. (Nyck­lar­na åter­läm­nas se­na­re).

FAGERSKOGEN

Sön­dag 6 maj Kloc­kan 17.00

Ofre­dan­de. Då en kvin­na på pro­me­nad i Fagerskogen möt­te tre unga män, al­ter­na­tivt poj­kar, slog en av dem hen­ne på rum­pan. Kvin­nan röt ifrån och tri­on sprang där­i­från.

MÄRSÖN

Fre­dag 4 maj Kloc­kan 17.00

Tra­fi­ko­lyc­ka. En man i 70-80-års­ål­dern av­led i sam­band med en sing­e­lo­lyc­ka där en bil kör­de av vägen. Det är dock in­te fast­ställt om man­nen av­led på grund av olyc­kan el­ler om olyc­kan or­sa­ka­des av sjuk­doms­fall typ hjär­tin­farkt el­ler mot­sva­ran­de. Bi­len har om­hän­der­ta­gits av po­lis för tek­nisk un­der­sök­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.