Fy­ra greps på plats ef­ter om­fat­tan­de ska­de­gö­rel­se

Fy­ra poj­kar, un­der 15 år, är miss­tänk­ta för om­fat­tan­de ska­de­gö­rel­se ef­ter ett in­brott på Smi­de­s­pro­duk­ter.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

Då po­lis kom till plat­sen på lör­da­gen kl 18.40 hop­pa­de fy­ra poj­kar ut ge­nom ett föns­ter. Po­li­sen sprang i fatt dem och de fy­ra togs om hand.

Ing­en i kvar­tet­ten är straff­myn­dig och de över­läm­na­des till so­ci­a­la myn­dig­he­ter för vi­da­re åt­gär­der.

De hann för­stö­ra åt­skil­lig in­ne på fö­re­ta­get.De ha­de klott­rat och sla­git sön­der, tömt skumsläc­ka­re och kros­sat to­a­s­to­lar så att vatt­net spru­ta­de.

Po­lis har ge­nom­fört tek­nisk un­der­sök­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.