Bon­de­pa­ret i ru­tan igen – får egen webb­se­rie

Jo­a­cim Rick­ling och Ca­ro­li­ne Kej­bert har bör­jat sitt ge­men­sam­ma livs­pro­jekt, att re­no­ve­ra de­ras fram­ti­da hem, Tu­na gård. Nu av­slö­jar pa­ret som träf­fa­des ge­nom Bon­de sö­ker fru i fjol, att de får en egen tv4-play­se­rie, där vi får hänga med i hus­re­no­ve­ringe

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 -

när Ena-Håbo Tid­ning­en ring­er upp.

– Vi tänk­te, var­för in­te, det är en chans som vi kanske ba­ra får en gång. Det ska bli jät­te­kul att vi­sa li­vet på lan­det för ny­fik­na föl­ja­re, det är många som gil­lar det – Bon­de­li­vet, sä­ger han. på lan­det i sig som har väckt publi­kens in­tres­se. Jo­a­cim och Ca­ro­li­ne blev Bon­de­pa­ret med he­la fol­ket och de­ras re­la­tion har väckt stort in­tres­se i riks­me­dia. Re­dan in­nan sä­song­en star­ta­de blev Jo­a­cim Rick­lings i me­di­as fo­kus när han fick två tu­sen kär­leks­brev.

– Det var som att hit­ta en nål i en hö­s­tack, sa han när Ena-Håbo Tid­ning­en var på be­sök hem­ma hos pa­ret ef­ter sä­songs­av­slut­ning­en.

Se­ri­en har pre­miär i höst men re­dan nu kan ny­fik­na föl­ja­re få en in­blick bakom ku­lis­ser­na på in­spel­ning­ar­na, från re­no­ve­ring­ar­na och li­vet på lan­det på instagram @bon­de­pa­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.