Slot­tets histo­ria

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

fIn­nan slot­tet bygg­des: var mar­ken i kung­lig ägo, kung Karl Knuts­son på 1400-ta­let, in­nan fle­ra ad­li­ga släk­ter tog över – Tott, Gyl­lensti­er­na, Tre Ro­sor, Sten­bock och Natt och Dag.

fByg­get: Gustav Pers­son Natt och Dag lät byg­ga slot­tet 1665–1670 ef­ter rit­ning­ar av Ni­co­de­mus Tes­sin den äld­re (även ar­ki­tekt till Drott­nings­holms slott och Sko­klos­ters slott). f1900-tal: Slot­tet var vid 1900-ta­lets bör­jan ett spann­måls­ma­ga­sin. Det re­no­ve­ra­des 1913, byt­te äga­re någ­ra gång­er, var vi­lo­hem på 1920tal och se­dan vård­hem till bör­jan av 1960-ta­let in­nan det fick för­fal­la un­der 30 år. fNu: I hös­tas köp­te Jon Wik­dahl he­la slotts­om­rå­det. Nu re­no­ve­ras främst al­la si­do­byg­gan­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.