Så blev En­kö­pings

När det­ta skrivs är det slut­gil­ti­ga val­re­sul­ta­tet in­te klart. Det pre­li­mi­nä­ra val­re­sul­ta­tet vi­sar att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Nystart En­kö­ping har bac­kat me­dan Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och den bor­ger­li­ga Al­li­an­sen har ökat.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping -

Som det fram­går av ar­ti­keln här in­till kan det slut­gil­ti­ga re­sul­ta­tet skil­ja sig nå­got från det pre­li­mi­nä­ra val­re­sul­ta­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.