Di Le­va i En­kö­ping på lör­da­gen

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping -

Han har hun­nit bli ve­te­ran nu, den egen­sin­ni­ge, spe­ci­el­le, uni­ke Tho­mas Di Le­va.

Han har spe­lat in 22 al­bum, gjort hund­ra­tals TVfram­trä­dan­den och är stän­digt li­ka ak­tu­ell och all­tid i rö­rel­se. Han har över 30 års tur­ne­ran­de bakom sig och lör­da­gen den 15 sep­tem­ber står han på Ci­ne­mas scen i en has­tigt ord­nad konsert.

Han tur­ne­rar un­der hös­ten med nå­got han kal­lat ”Hjär­tat vin­ner all­tid” där han upp­trä­der i kyr­kor. Han gör dock ett av­steg från det då han kom­mer till En­kö­ping. LEDIGA JOBB finns just nu hos Ar­bets­för­med­ling­en i En­kö­ping. Det ef­ter­frå­gas bland an­nat per­son­li­ga as­si­sten­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.