ESK Fotboll sik­tar på di­vi­sion 2

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Si­dan 1 -

När fot­bolls­sä­song­en när­mar sig sitt slut är ESK på god väg att gå upp till di­vi­sion 2. ESK vann ny­li­gen mot Hå­bo med 2 – 0. Näs­ta match spe­las mot FC Arlanda.

Sä­song­ens sista hem­ma­match är lör­da­gen den 29 sep­tem­ber, kl 14.00, mot Vak­sa­la SK. Det är fri en­tré och la­get hop­pas att det blir en rik­tig fest ne­re på Ena­val­len. All­män­he­ten upp­ma­nas att del­ta för att stöd­ja hem­ma­la­get.

En stor utmaning för ESK fotboll näs­ta sä­song blir att få in in­täk­ter. La­get väd­jar därför till spon­so­rer­na om att vi­sa god vil­ja och för­stå­el­se.

FO­TO: KENT LUN­DQVIST

ESK. Hem­ma­la­get hop­pas på di­vi­sion 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.