Film om sex­köp vi­sas i mat­bu­ti­ker

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Nu upp­ly­ser mat­af­fä­rer­na om den olag­li­ga sex­han­deln. Wil­lys och Ica i Enköping är någ­ra av de mat­af­fä­rer i Uppsa­la län som kom­mer att vi­sa upp en kam­panj­film om köp av sex­u­el­la tjäns­ter.

Fil­men he­ter ”Du av­gör” och har ska­pats av läns­sty­rel­sen i syf­te att upp­ly­sa om län­ken mel­lan sex­köp, pro­sti­tu­tion och män­ni­sko­han­del. Läns­sty­rel­sen er­bju­der även hjälp till bå­de of­fer och för­ö­va­re.

”Du av­gör” kom­mer att vi­sas fram till den 2 no­vem­ber i ut­val­da mat­bu­ti­ker och på nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.