MAT

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

Även mat och dryck har stor be­ty­del­se för att fö­re­byg­ga fal­lo­lyc­kor.

– Om man får blod­soc­ker­fall, in­te har fått i sig till­räck­ligt med nä­ring, el­ler har väts­kebrist, så kan det öka ris­ken för att fal­la, sä­ger Petter Hör­berg, sjuk­gym­nast.

Ge­ne­rellt gäl­ler det att äta va­ri­e­rad la­gad mat regelbundet. Ät gär­na nå­got pro­te­in­rikt till var­je mål­tid, till ex­em­pel kött, fisk, bö­nor, ägg el­ler me­je­ri­pro­duk­ter. Mjölk, fil och yog­hurt ger dig kal­ci­um och D-vi­ta­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.