ME­DI­CIN MED ME­RA

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

Vis­sa me­di­ci­ner kan gö­ra dig trött och på­ver­ka din ba­lans. Be­rät­ta för din lä­ka­re om du mär­ker av så­da­na ef­fek­ter. Kanske kan lä­ka­ren by­ta ut me­di­ci­ner­na.

Kom­mu­nens fix­ar­tjänst kan ock­så hjäl­pa till med syss­lor i hem­met för att und­vi­ka si­tu­a­tio­ner som kan le­da till fal­lo­lyc­kor.

– Man kan få hjälp att by­ta gar­di­ner så att man slip­per klätt­ra upp på en stol, sä­ger Petter Hör­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.