Cen­ter­kvin­nor mo­de­vi­sa­de mot can­cer

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - ENKÖPING -

Cen­ter­kvin­nor­na an­ord­na­de ny­li­gen en mo­de­vis­ning till stöd för Rosa Ban­dets in­sam­ling till Can­cer­fon­den. Kon­fe­ren­ci­er var Mo­ni­ca Hall­gren, ord­fö­ran­de för Cen­ter­kvin­nor­na i Uppsa­la län.

Ett 80-tal per­so­ner var med och fick nju­ta av höst­mo­det och det var ett stort ut­bud av klä­der och skor från cen­tra­la En­kö­ping, Örsunds­bro och även lo­kal­pro­du­ce­ra­de klä­der av kvinn­li­ga små­fö­re­ta­ga­re på lands­byg­den. Bå­de kvinn­li­ga och man­li­ga mo­del­ler åld­rar­na 16–78 år del­tog och vi­sa­de upp va­ri­e­ra­de plagg för kom­man­de vin­ter­vä­der.

Ani­ta Eklund be­rät­ta­de om den an­ri­ka kläd­bu­ti­ken Sel­ma Jan­son och dess histo­ria. PRO­CENT av En­kö­pings­bor­na skul­le re­kom­men­de­ra vän­ner och be­kan­ta att be­sö­ka el­ler flyt­ta till En­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.