Re­ha­ben­he­ten vann häl­so­pris

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Re­ha­ben­he­ten vid La­sa­ret­tet i En­kö­ping fick pri­set som bäs­ta häl­so­främ­jan­de ar­bets­plats in­om re­gi­on Uppsa­la 2018.

Mari Gam­mel­gård, Ma­ria Nord­ström och An­nKristin Ki­nan­der fanns på plats för att re­pre­sen­te­ra re­ha­ben­he­ten när pri­set de­la­des ut.

Re­gi­on Uppsa­la vill upp­märk­sam­ma ar­bets­plat­ser som gör go­da in­sat­ser för sin ar­bets­mil­jö så att med­ar­be­tar­na ska må bra och tri­vas på sin ar­bets­plats. In­sat­ser­na kan vara sto­ra el­ler små och al­la ar­bets­plat­ser kan no­mi­ne­ras.

Pri­set be­står av to­talt 20 000 kro­nor som de­las ut till en el­ler två in­sat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.