Bygg­nad brann ner till grun­den

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter - BRAND.

En mind­re la­da med ga­rage sö­der om Dräg­ges­ta i Vall­by brann ner till grun­den på tors­da­gen. Bygg­na­den blev snabbt helt över­tänd och rö­ken sågs på långt håll.

Vid halv el­va-ti­den på tors­da­gens för­mid­dag kom lar­met till rädd­nings­tjäns­ten. Bygg­na­den var en la­da med ga­rage.

Tre en­he­ter: En­kö­ping, Hå­bo och del­tids­per­so­na­len i Veck­holm skyn­da­de dit. Veck­holm var först på plats. De fick in­rik­ta sig på att se till så att bran­den in­te spred sig till in­til­lig­gan­de bygg­na­der. Kloc­kan 11 var el­den un­der kon­troll. Bygg­nad brann i Vall­by.

FOTO: CE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.