Örsunds­bro­bo åta­lad för knark­smugg­ling

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

En 26-årig man bo­en­de i Örsunds­bro häk­ta­des i au­gusti miss­tänkt för bland an­nat grov nar­ko­ti­ka­smugg­ling.

Örsunds­bro­bon är nu åta­lad för två fall av grov nar­ko­ti­ka­smugg­ling på Ar­lan­da. Det förs­ta brot­tet ska ha be­gåtts den 19 au­gusti och rör­de sig om 1 kg am­fe­ta­min som man­nen fört in i lan­det.

Det and­ra fal­let hand­lar om 992 gram am­fe­ta­min som man­nen fört in i lan­det den 3 ok­to­ber. Det­ta brott ska man­nen allt­så ha be­gått ef­ter att han häk­tats för det förs­ta brot­tet. Det rör sig om ett pa­ket skic­kat från Tyskland med Örsunds­bro­bon som mot­ta­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.