Fräc­ka fick­tju­var fick fatt på 87-årig kvin­nas plån­bok

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

det plöts­ligt två män, varav den ena fort­sat­te att pra­ta med hen­ne på ett främ­man­de språk. När kvin­nan kom upp till sin vå­ning och klev ur his­sen så sprang de två män­nen ner för trap­pan. Kvin­nan upp­täck­te att hen­nes plån­bok var bor­ta, där fanns kon­tan­ter och ett bank­kort. In­nan kor­tet hann spär­ras gjor­des ut­tag från kor­tet. Po­li­sen har ing­en miss­tänkt i nu­lä­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.