Dyrt med kalkrikt vat­ten

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Tyck Om! - PL

”In­te nå­got fel på dricks­vatt­net i En­kö­ping”, på­står Mo­de­ra­ter­na.

Hur kom­mer det sig att vi var tvung­na att by­ta till nya ven­ti­ler ba­ra ef­ter 4 års bo­en­de i vår nya vil­la?

Ing­en har in­for­me­rat oss att vatt­net är så kalkrikt att ven­ti­ler­na fast­nar och att man mås­te ”mo­tio­ne­ra” dem re­gel­bun­det.

Den­na lär­dom kos­ta­de oss nä­ra 5 000 kr och bor­de ha gets av kom­mu­nen som in­for­ma­tion till al­la ny­in­flyt­ta­de.

FOTO: MOSTPHOTOS

VISSTE IN­TE. Kom­mu­nen bör in­for­me­ra ny­in­flyt­ta­de om ris­ker­na med det kalkri­ka vatt­net, me­nar in­sän­da­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.