… Och Mar­kus Kru­ne­gård till Ci­ne­ma

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

Ar­tis­ten Mar­kus Kru­ne­gård kom i höst ut med ett nytt al­bum.

Den 17 no­vem­ber upp­trä­der han på Ci­ne­ma i En­kö­ping.

I som­ras stod Mar­kus Kru­ne­gård på många sce­ner runt om i Sve­ri­ge. Pe­a­ce & Lo­ve, Gai­nes­vil­le och Way Out West var någ­ra av des­ti­na­tio­ner­na på den 19 stopp långa tur­nén. Den 7 sep­tem­ber släpp­tes hans sjät­te stu­di­o­al­bum med den långa ti­teln ”I hu­vet på en idi­ot, i en bar, på en ö, i ett hav, på en ö, i en bar, i hu­vet på en idi­ot”.

I höst fort­sät­ter Mar­kus Kru­ne­gård att tur­ne­ra och be­sö­ker då Ci­ne­ma i En­kö­ping, lör­da­gen den 17 no­vem­ber.

Mar­kus Kru­ne­gård är upp­vux­en i Norr­kö­ping men har si­na mö­der­neröt­ter i Pel­lo i fins­ka Tor­ne­da­len. Han var ti­di­ga­re sång­a­re i pop­ban­det Laakso, vars namn an­kny­ter till Tor­ne­da­len.

De­bu­te­ra­de 2008

Mar­kus Kru­ne­gård de­bu­te­ra­de som so­lo­ar­tist 2008 med al­bu­met ”Mar­ku­se­vange­li­et” som bland an­nat in­ne­höll lå­tar­na ”Jag är en vam­pyr” och ”Ibland gör man rätt ibland gör man fel”. Årets al­bum är det åt­ton­de so­lo­al­bu­met på 10 år. Un­der år 2017 blev Mar­kus Kru­ne­gård ut­bränd och var sjuk­skri­ven ett år.

Han har gjort sig känd för si­na me­lan­ko­lis­ka svens­ka tex­ter som blan­dar var­dags­re­a­lism med hög­tra­van­de me­ta­fo­rer.

Som ku­ri­o­sa kan näm­nas att den skan­dalom­su­sa­de fö­re det­ta so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka po­li­ti­kern Mo­na Sah­lin har ta­tu­e­rat in en textrad från Mar­kus Kru­ne­gårds låt ”Ko­rall­re­ven & Vin­ter­ga­tan”: ”Mänsk­lig vär­me, snäl­la kom närm­re”.

FO­TO: PRESS­BILD

ENKÖPINGSAKTUELL. Mar­kus Kru­ne­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.