Mi­kael Rick­fors på be­sök

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

Folk­ligt och full­satt bru­kar det va­ra när Mi­kael Rick­fors kom­mer till En­kö­ping. Den 18 ok­to­ber är det dags igen när han upp­trä­der på Jo­ar Blå med sin egen trio.

Mi­kael Rick­fors se­nas­te fram­trä­dan­den i En­kö­ping har va­rit för ut­sål­da hus. han upp­träd­de i vint­ras i Ös­terun­da­går­den och för tre år se­dan till­sam­mans med En­kö­pings Kam­mar­kör i Vår­fru­kyr­kan.

Den här gång­en kom­mer han med sin egen trio till Jo­ar Blå söndagen den 18 no­vem­ber. Sång och gi­tarr av Mi­kael själv och Jonatan Sten­son samt sång och per­cus­sion av Louise Ra­e­der. Det blir en del ny­skri­vet, men ock­så gam­la hits i akus­tisk tapp­ning.

Ar­range­mang­et är en väl­gö­ren­hetskon­sert för En­kö­ping-Tr­ög­den Ro­ta­ry­klubb där he­la över­skot­tet de­las li­ka mel­lan Maj­blom­mans som­mar­lä­ger i En­kö­ping, Ro­ta­ry Pe­a­ce Cen­ter i Uppsa­la och Ro­ta­rys Läkar­banks byg­gan­de av täck­ta vat­ten­käl­lor i Kenya.

Mi­kael Rick­fors bil­da­de re­dan som 19-åring ban­det Bam­boo, vil­ket led­de till att han fick er­sät­ta sång­a­ren Al­lan Clar­ke i The Hol­li­es ett par år in på sjut­ti­o­ta­let. 1973 läm­na­de han The Hol­li­es och fick en fram­gångs­rik so­lo­kar­riär. Mi­kaels lå­tar har bli­vit in­spe­la­de av många ar­tis­ter un­der årens lopp. Per­cy Sled­ge, Cin­dy Lau­per, Car­los San­ta­na och själv­klart The Hol­li­es för att näm­na någ­ra få. 1987 fick han en stor hit med ”Som stor­men ri­ver öp­pet hav” i en du­ett med Su­san­ne Alfvengren. 1988 släpp­te han sitt al­bum ”Ving­ar” som blev en otro­lig suc­cé.

Vis­pop på svens­ka

Grym­lings bil­da­des 1990 och be­stod av Mi­kael, Pugh Roge­feldt, Magnus Lindberg samt Gö­ran La­ger­berg. Grup­pen sjöng en slags vis­pop på svens­ka med hits som ”Mitt bäs­ta för dig”.1997 kom en come­back­plat­ta med du­et­ter med bland and­ra Per­cy Sled­ge och San­ne Samu­el­sen. Mi­kael Rick­fors deltog i Me­lo­di­festi­va­len 2009 med ”Du vin­ner över mig” och kom då på fem­te plats.

Den­ne vi­ta­le snart 70-åri­g­re man har kom­mit ut med 12 eg­na so­lo­al­bum, två med Hol­li­es, fy­ra med Grym­lings och ett al­bum med Mats Ro­nan­der 2008.

FO­TO: MA­RIT THORIN

ÅTERBESÖK. Mi­kael Rick­fors har va­rit i En­kö­ping förr, här upp­träd­de han med En­kö­pings kam­mar­kör 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.