UNIKT OCH ANTIKT

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Ef­ter att ha läm­nat bil­bran­schen gav sig Lot­ta Särås på nå­got helt an­nat: an­tik­vi­te­ter.

Hon öppnade af­fä­ren Minns Du, snett emot järn­vägs­sta­tio­nen i de gam­la Sp­ar­bank­slo­ka­ler­na.

– Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av in­red­ning, sär­skilt från 1800-ta­let, så det kom väl­digt na­tur­ligt, för­kla­rar hon.

2010 flyt­ta­de Minns Du till Het­te­marks­hu­set där det var kvar till 2014. Se­dan dess har hon all an­tik­vi­tets­han­del på nä­tet.

– Det ska jag fort­sät­ta med, fast in­te i sam­ma om­fatt­ning som för­ut, be­rät­tar hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.