TRE BENSINMACKAR PÅ RAD

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Känns plat­sen igen? Det är Gulf­mac­ken i Fjärd­hund­ra dit Lot­ta Särås kom med sin mam­ma 1970. Ti­di­ga­re ha­de de bott i Ekolsund i två år. – Jag gick fy­ra år i Fjärd­hund­ra­sko­lan, från sex­an och fram­åt. Sam­ti­digt job­ba­de jag på ben­sin­mac­ken, minns hon.

På den ti­den låg tre bensinmackar bred­vid varand­ra; kom man från En­kö­ping låg de på rad, Gulf, Shell och Es­so.

– Man bru­ka­de skäm­ta och sä­ga att ”Om du tan­kar på Gulf får du ”Shell” av Es­so, sä­ger Lot­ta Särås.

Fort­fa­ran­de kom­mer folk som var där ihåg de räk­mac­kor som ser­ve­ra­des där, be­rät­tar hon.

1976 var ti­den i Fjärd­hund­ra över och hon flyt­ta­de till Lill­si­dan in­ne i En­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.