Hur på­ver­kas du av mörk­ret?

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping -

Ar­ne Frick, 82 år, Väs­ter­le­den:

– Det kom li­te ti­di­ga­re i år. Man skul­le vil­ja ha det li­te lju­sa­re, men li­vet är så. Det är ba­ra att gil­la lä­get.

Peter, 60 år, Båls­ta:

– Jag tar det som det är ba­ra. Är det för jäv­ligt försöker man ju skyd­da sig, men an­nars bryr jag mig in­te.

Char­les Rist­holm, 69 år, cen­tra­la En­kö­ping:

– Jag är pen­sio­när och an­pas­sar mig ef­ter lju­set. Jag går in­te ut för­rän det är ljust.

Yng­ve Wik­ström, 70 år, Gam­la Båls­ta:

– Det är inga pro­blem. Det är ba­ra att tug­ga i sig. Man kan åka till Gran Ca­na­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.