TVAGNINGSRUMMET

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - ENKÖPING -

I tvagningsrummet i Hus­by-Sju­tolfts ba­stu fanns det förr i ti­den ett bad­kar. Då be­räk­na­des 15–20 per­so­ner kun­na vis­tas i bygg­na­den sam­ti­digt.

Rum­met är ny­li­gen re­no­ve­rat med bland an­nat elekt­risk golv­vär­me.

Vatt­net i bygg­na­den kom­mer från en egen brunn på plat­sen. Un­der tor­kan vid som­ma­rens vär­me­böl­ja tog vatt­net slut i brun­nen. Då kör­de man hit en stor vat­ten­tank som kopp­la­des in så att ba­stu­ba­dan­det kun­de fort­sät­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.