3 Dans­ka kung­ens träd­gård

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Tallinn -

Dans­ka kung­ens träd­gård (”Taa­ni Ku­ninga” på est­nis­ka) är plat­sen där den dans­ka flag­gan en­ligt le­gen­den föll från him­len un­der en strid år 1219. Det­ta var ett tec­ken som man trod­de hjälp­te dans­kar­na att vin­na över es­ter­na. Träd­går­den är upp­kal­lad ef­ter den dans­ke kung­en Val­de­mar II, som ska ha sla­git lä­ger här med si­na trup­per in­nan de er­öv­ra­de Dom­ber­get. Dans­kar­na re­ge­ra­de Tal­linn och de nor­ra de­lar­na av Est­land i mer än 100 år. Dans­ka kung­ens träd­gård är ett po­pu­lärt stopp för be­sö­ka­re som kom­mer till Tal­linn, och här kan man nju­ta av om­giv­ning­ar­na och ta del av de be­rät­tel­ser som är för­knip­pa­de med plat­sen. Runt träd­går­den lig­ger en im­po­ne­ran­de del av sta­dens me­del­tids­mur. I mit­ten lig­ger jung­fru­tor­net och från tor­net är ut­sik­ten över sta­den vid­sträckt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.