12 Ho­tel Te­le­graaf

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Tallinn -

Ho­tel Te­le­graaf lig­ger per­fekt till mitt i Gam­la stan. Den ele­gan­ta bygg­na­den är från 1800-ta­let och har en mag­ni­fik fa­sad. Som nam­net an­ty­der var det te­le­graf­kon­tor här förr, men nu är bygg­na­den är skick­ligt om­vand­lad till de­sign­ho­tell med fem­stjär­ni­ga fa­ci­li­te­ter. I Ho­tel Te­le­graaf lig­ger den pris­be­lön­ta re­stau­rang­en Tchai­kov­sky, som ser­ve­rar ge­nu­in rysk mat, ef­ter tra­di­tio­nel­la re­cept, med en mo­dern twist. Ho­tel­let har många ty­per av rum, med ut­sikt över an­ting­en in­ner­går­den el­ler ga­tan, i bå­de hi­sto­risk och sam­ti­da stil. Al­la rum har högt i tak, par­kett­golv och al­la tänk­ba­ra be­kväm­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.