PARISISK KUL­TUR

Att lyss­na på, att lä­sa och att se för att få en sann La bel­le épo­que-upp­le­vel­se.

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Paris Under La Belle Époque -

Lyss­na på: The World Of Fauré

Fauré till­hör­de de kom­po­si­tö­rer som blev po­pu­lä­ra un­der La bel­le épo­que. Hit hör ock­så Ra­vel och De­bus­sy, och de är fort­fa­ran­de högt ak­ta­de. Den här mu­sik­sam­ling­en ger en stäm­ning från epo­ken.

Läs: The Pa­ris Of Tou­louse-lautrec

En prakt­full bok från New Yorks Mu­se­um of Mo­dern Art med över 100 av konst­nä­rens gra­fis­ka blad och af­fi­scher samt en ut­vik­bar af­fisch som vi­sar hans skild­ring­ar av can­can­dan­sö­ser.

Se: Amé­lie från Mont­mar­t­re

Je­an-pi­er­re Jeu­nets komedi från 2001 med Aud­rey Tau­tou. Den ut­spe­lar sig i Mont­mar­t­re, vis­ser­li­gen i mo­dern tid men den fram­kal­lar än­då all gläd­je och sär­prä­gel vid La bel­le épo­ques mest kän­da Pa­ris­di­strikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.