5 Musée d’or­say

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Paris Under La Belle Époque -

Den­na for­na järn­vägs­sta­tion – ett mo­nu­ment i glas och järn – bygg­des som en at­trak­tion till Världs­ut­ställ­ning­en år 1900. I dag är den ett konst­mu­se­um med värl­dens störs­ta konst­sam­ling från La bel­le épo­que-pe­ri­o­den, in­klu­si­ve många verk av Pis­sar­ro, Mo­net, Ma­net, De­gas och Re­no­ir. Det är sär­skilt be­römt för sin enor­ma sam­ling im­pres­sio­nist­mål­ning­ar. Köp bil­jet­ter på för­hand för att slip­pa de långa kö­er­na un­der hög­sä­song­en ge­nom att be­sö­ka www.mu­see-or­say.fr/en.

För hela fa­mil­jen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.