Grand Pa­lais och 6 Pe­tit Pa­lais

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Paris Under La Belle Époque -

Des­sa två pa­lats bygg­des ock­så till Världs­ut­ställ­ning­en 1900, och de­ras prakt­ful­la fa­sa­der i sten och smi­de vi­sar upp höjd­punk­ten i den pa­ri­sis­ka La bel­le épo­que­ar­ki­tek­tu­ren. Grand Pa­lais an­vän­des som mu­se­um för upp­fin­ning­ar och ställ­de till ex­em­pel ut någ­ra av de förs­ta bi­lar­na. Pe­tit Pa­lais var – och är fort­fa­ran­de – konst­mu­se­um och hyl­la­des förr som en plats som ha­de "kraft att bå­de ut­bil­da och be­ha­ga sin­ne­na".

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.